Informačné systémy

Pre našich zákazníkov dokážeme zabezpečiť kompletné dodanie informačných systémov (IS) spolu so všetkými súvisiacimi službami, ktoré realizujú naši odborne vyškolení zamestnanci – od analýzy potrieb zákazníka, špecifikácie IS a vypracovania procesnej analýzy v prostredí zákazníka, návrhu systémovej a softvérovej architektúry dodávaného riešenia, implementácie, testovania, prípravy dokumentácie vrátane úpravy prevádzkových smerníc zákazníka, školenia používateľov systému, zabezpečenia procesu migrácie zo starého systému na nový, prípravy infraštruktúry a následnej podpory prevádzky vytvoreného IS.

Informačné systémy

Uvedené činnosti dodávame pre našich partnerov aj samostatne, máme bohaté skúsenosti v rámci realizácie IT projektov formou subdodávok

Viac informácií

Mýtne systémy

Elektronická mýtna kalkulačka predstavuje sofistikovanú grafickú aplikáciu, podobnú plánovaču trás, ktorá umožňuje výpočet informatívneho mýta za danú trasu. Kalkulačka obsahuje špecializované prehliadače, ktoré spracovávajú viacnásobné geo modely a schémy taríf (cestná infraštruktúra, mýtne segmentované sekcie a ich sadzbu, ktorá sa môže líšiť v závislosti odo dňa cesty). Zabudovaný modul hodnotenia je veľmi podobný modulu použitému v centrálnom systéme elektronických mýtnych systémov. Elektronická mýtna kalkulačka obsahuje vysokovýkonnú riadiacu aplikáciu, ktorá umožňuje manažment flexibilných bodov záujmu a tarifných tabuliek.

Mýtne systémy

ET Calculator prináša veľkú pridanú hodnotu pre dopravcov, ktorí chcú plánovať svoje výdavky v predstihu.

Viac informácií

Testing

V rámci našich produktov ponúkame služby kompetenčného centra, technologické služby a konzultácie k nástrojom a k tvorbe metodiky testovania. Cieľom kompetenčného centra je poskytnúť odberateľovi kompletný tím špecialistov, ktorý zabezpečí otestovanie označeného produktu zákazníkom. Výsledkom je poskytnúť informácie, či všetky požiadavky zadané zákazníkom boli pokryté a v akej kvalite boli poskytnuté dodávky v jednotlivých etapách projektu.

Testing

Cieľom technologických služieb je poskytovanie podpory pre nástroje od renomovaných firiem HP Mercury (HP Mercury Quality Center, HP Mercury Quick Test Profesional a HP Mercury LoadRunner) a Borland Silk (Borland Silk Central Manager, Borland SilkPerformer) ako aj OpenSourcových riešení. Taktiež podporujeme nástroje ako sú Jmeter, Selénium alebo naše vlastné nástroje na automatizáciu testovania. Ďalšou oblasťou týchto služieb je implementácia nástrojov na riadenie defektov prostredníctvom nástrojov JIRA a Gemini.

Viac informácií

GIS

Oblasť geografických informačných systémov (GIS) sa stala nevyhnutnou súčasťou našich podnikateľských aktivít. Zameriavame sa v nich na dizajn, konfiguráciu a nasadenie úplných GIS riešení, od jednoduchých vstavaných aplikácií až po vysoko dostupné komplexné podnikové architektúry.

Kedros M obec

Podľa potrieb našich zákazníkov, vieme poskytnúť údaje pozadí vizualizácie systému. Okrem toho, portfólio našich GIS riešení zahŕňa taktiež rôzne špecifické oblasti ako sú monitorovanie majetku v reálnom čase, systémy vozového parku a elektronického mýta.

Viac informácií
Back to top