KNOW-HOW Databázy

Databázy

Pri vývoji svojích riešení používame najrozšírenejšie databázové systémy

máme však skúsenosti aj s inými databázami (Sybase, MySQL).

Vieme poskytnúť služby tak pri administrácii databázy ako aj pri ktoromkoľvek kroku vývoja aplikácie používajúcej databázu.

Administrácia

Vývoj

Back to top