KNOW-HOW Java platforma

Java platforma

Oddelenie Java vývoja využíva pri dizajne a vývoji značný rozsah štandardov a technológií. Prehľad tých najdôležitejších je uvedený na tejto stránke.

Java platformy

 • Java SE – Standard Edition
 • J2EE – Enterprise Edition
 • J2ME – Micro Edition
 • komunikačné: SIP servlets, JAIN SLEE, JAIN SIP

Web frameworky

 • Java Server Faces (+ Portlets)
 • Tapestry, Ice Faces, Rich Faces, Facelets, Seam

Jazyky

 • Java script, AJAX, AspectJ, XML, XSLT, XSD, SQL, PHP, HTML
Technológie

 • Java technológie – Servlets, JavaServer Pages, Portlets (JSR 168, JSR 286) – Liferay, JMX, JPA, JTA, JCA, JNDI, JCE, JDBC, Hibernate, JAXP, JAXB, JMF, WSDL4J, JAX WS, StAX
 • Java GUI nástroje – SWING, AWT, SWT
 • Iné technológie – Adobe Flash, Adobe Flex 3

Protokoly

 • XCAP, RTMP, HTTP, HTPS , XMPP, DIAMETER, SIP, RTP, MSRP, SyncML, SMPP, SDP, SOAP, LDAP
Back to top