KNOW-HOW Systémový vývoj

Systémový vývoj

Máme skúsenosti s vývojom aplikácií určených pre systémy hromadnej obsluhy, v ktorých je potrebné riešiť vysoké nároky na dostupnosť, výkon, latenciu a škálovateľnosť dodávaných riešení. Získané skúsenosti v danej oblasti sa týkajú hlavne vývoja integračných a aplikačných frameworkov, ktoré naviac umožňujú aj jednoduchú portabilitu. Náš tím dokáže v rámci projektu pokryť činnosti od analýzy, cez návrh, implementáciu až po finálne interné testovanie.

Riešenia vysokej dostupnosti (HA)

 • Redundantné konfigurácie
 • Vysoká sieťová dostupnosť
 • Riadenie a distribúcia záťaže
 • Replikačné mechanizmy
High performance processing

 • Využitie viacjadrových technológií
 • Distributed Message Passing Architectures
 • Bezzámkové multivláknové programovacie techniky
 • Medziprocesové komunikačné mechanizmy s nízkou latenciou
 • Sieťová komunikácia s nízkou latenciou
 • Pamäťové databázy
 • Výkonný pamäťový manažment pre viacjadrové architektúry
 • Systémy reálneho času
 • Transakčné systémy
 • Riešenie portability aplikácií pre LINUX, MS Windows, AIX, Pharlap ETS operačné systémy
 • Optimalizácia kódu vzhľadom na veľkosť a výkon
Stavba aplikačných a integračných frameworkov

 • Preklad protokolov (internetové protokoly, historické protokoly, signalizácie (ISO, ITU, ETSI) a telekomunikačné protokoly novej generácie)
 • Konektory do databázových systémov

Programovacie jazyky

 • ANSI C, C99, ANSI/ISO C++ (GCC, MS Visual Studio)
 • Integračné rozhrania pre .NET a Javu
Back to top