O spoločnosti

Naša spoločnosť pôsobí na trhu informačných technológií od roku 2004. Hneď od začiatku sme sa podieľali na veľkých medzinárodných telekomunikačných riešeniach. V priebehu niekoľkých rokov sme postupne rozširovali okruh našich riešení a služieb.

Od roku 2009 vystupujeme pod súčasným obchodným menom a zameriavame sa prevažne na slovenský a český IT trh.

Ťažiskom našej činnosti je dodávka riešení a poskytovanie služieb v oblasti informačných systémov. Riešenia budujeme prevažne na platformách Microsoft .NET a Java, podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti je dodávka služieb v oblasti IT infraštruktúry, ktorá zahŕňa komplexný proces poskytovania služieb od analýzy, cez špecifikáciu, návrh až po prevádzku a údržbu riešení. Špecifickou oblasťou nášho pôsobenia je testing, ktorý poskytujeme aj ako samostatnú kompetenciu.

Venujeme sa taktiež problematike geografických informačných systémov (GIS), ako integrálnej súčasti našich riešení a služieb. V spolupráci s našim obchodným partnerom v oblasti dodávky elektronických mapových podkladov ponúkame komplexné GIS riešenia a služby.

Prioritnou oblasťou, ktorej sa venujeme je oblasť Elektronických mýtnych systémov (EMS). Počas príprav projektu komplexnej služby elektronického výberu mýta v Slovenskej republike sme sa výraznou mierou podieľali na integrácii jej kľúčových komponentov. Od spustenia projektu sa intenzívne zapájame do procesu kontinuálneho zlepšovania služieb a prevádzky mýtneho systému, a to aj formou dodávky vlastných produktov a riešení. Z dôvodu štandardizácie európskych mýtnych systémov venujeme nemalú pozornosť oblasti interoperability v rámci EETS (European Electronic Toll Service).

Dlhodobo si udržiavame know-how aj v oblasti komunikačných technológií. Naše produkty z oblasti IP telefónie ponúkame samostatne alebo ako integrálnu súčasť dodávaných riešení.

Naša spoločnosť patrí do kategórie malých a stredných podnikov, z čoho pramení výhoda pružne reagovať na požiadavky zákazníka a dynamicky napredovať v ktorejkoľvek fáze projektu. Vďaka vlastným špecialistom vieme ponúknuť vhodné riešenia v oblasti vývoja softvéru, systémovej integrácie, sieťových riešení a v neposlednom rade i riešenia v oblasti konzultačných služieb a outsourcingu.

Back to top