ISO

V záujme vyššej kvality poskytovaných služieb má spoločnosť Kedros, a.s. implementované a udržiavané systémy manažérstva v oblasti:

Komplexné riešenia – návrh a vývoj softvéru, predaj, inštalácia, implementácia, poradenstvo a servis v oblasti informačných a komunikačných systémov.

ISO9001 Systém manažérstva kvality v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 9001:2009 / EN ISO 9001:2008
ISO14001 Systém environmentálneho manažérstva v súlade s požiadavkami normy STN EN ISO 14001:2005 / EN ISO 14001:2004
ISO27000 Systém manažérstva informačnej bezpečnosti v súlade s požiadavkami normy STN ISO/IEC 27001:2014 – ISO/IEC 27001:2013
OHSAS18001 Systém manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v súlade s požiadavkami normy STN OHSAS 18001:2009 / OHSAS 18001:2007
Back to top