GIS

Oblasť geografických informačných systémov (GIS) sa stala nevyhnutnou súčasťou našich podnikateľských aktivít. Zameriavame sa v nich na dizajn, konfiguráciu a nasadenie úplných GIS riešení, od jednoduchých vstavaných aplikácií až po vysoko dostupné komplexné podnikové architektúry. Podľa potrieb našich zákazníkov, vieme poskytnúť údaje pozadí vizualizácie systému. Okrem toho, portfólio našich GIS riešení zahŕňa taktiež rôzne špecifické oblasti ako sú monitorovanie majetku v reálnom čase, systémy vozového parku a elektronického mýta.

Viac informácií

mObec

mOBEC predstavuje geografický informačný systém určený pre samosprávy, založený na digitálnych mapových podkladoch, ktoré sú spojené s dátami podľa požiadaviek obce (napr. mapy katastra, osvetlenia, autobusových spojov, komunálnych služieb atď.).

mOBEC

Riešenie je poskytované prostredníctvom webovej aplikácie, kde sú všetky dáta uložené bezpečne u nás.

Viac informácií

Mapový server MSOL

Mapový server (MSOL) predstavuje komplexné modulárne riešenie pre budovanie GIS aplikácií a poskytovanie GIS služieb. Primárnou častou riešenia je serverová časť, ktorá poskytuje služby klientskej časti. Z celkového balíka ponúkaných služieb je možné zákazníkovi poskytovať zvolenú podmnožinu a prípadne ju modifikovať podľa požiadaviek zákazníka. MSOL poskytuje nástroje na riadenie prístupu, prostriedky na monitorovanie, štatistiky a podporu SLA. Riešenie poskytuje vysokú škálovateľnosť.

Viac informácií
Back to top