Riešenia a služby Mýtne systémy

Mýtne systémy

ET Mediation

ET Mediation je aplikáciou elektronického mýta, ktorá umožňuje spracovanie dát v reálnom čase, hodnotenie systému, monitorovanie, vizualizáciu, riadenie prevádzky a optimalizáciu elektronického mýtneho systému. Ide o vysoko prispôsobiteľnú aplikáciu, ktorá plní špeciálne úlohy týkajúce sa najmä nasadenia elektronického mýtneho systému.

Viac informácií

ET Calculator

Elektronická mýtna kalkulačka je sofistikovaná grafická aplikácia, podobná plánovaču trás, ktorá umožňuje výpočet informatívneho mýta za danú trasu. Kalkulačka obsahuje špecializované prehliadače, ktoré spracovávajú viacnásobné geo modely a schémy taríf (cestná infraštruktúra, mýtne segmentované sekcie a ich sadzbu, ktorá sa môže líšiť v závislosti odo dňa cesty).

Viac informácií

ET Proxy

ET Proxy je systém elektronického mýta, ktorý umožňuje použitie palubných jednotiek (OBU) od niekoľkých výrobcov súčasne v rámci jedného elektronického mýtneho systému. Palubné jednotky môžu byť budované na rôznych technológiách (DSRC alebo satelitu s GPRS založenom na výbere mýta). Systém ponúka jednotné riadenie palubných jednotiek, spracovávanie dát a vizualizáciu.

Viac informácií
Back to top