Map server Open Layers (MSOL)

Map server Open Layers (MSOL) je modulárny a škálovateľný systém pre prácu nad priestorovými dátami (vektor, raster). Tento produkt pozostáva zo samostatných backendových služieb  a frontendovej časti, ktorá je upravovaná na základe požiadaviek zákazníka.

Systém je založený na technológiách: Java 8, Microservices  (Spring Boot, Spring Cloud), Apache SOLR, Geoserver, PostgreSQL/Postgis a s prezenčnou vrstvou: Openlayers4, React, Material UI design.

Základná funkcionalita

  • Autentifikáciu a autorizáciu (zaznamenávanie a meranie prístup pre jednotlivé služby alebo dotazy)
  • Zobrazenie vektorov a rastrov, 2D vizualizácia budov, integrácia externých WMS vrstiev (napr. katastrálne hranice)
  • Fulltext vyhľadávanie administratívnych oblastí, miest/obci/častí obci, ulíc, adresných bodov, bodov záujmu a reverzný geokóding
  • Výpočet dojazdovej vzdialenosti (service area), matice vzdialeností a vzdialeností k POI ako napr. parkovacím miestam so zohľadnením obsadenosti
  • Vyhľadávanie trasy (routing) pre rôzne módy dopravy (peší mód, bicykel, osobné auto, nákladné auto, mód pre osoby s telesným postihnutím ako napr. vozíčkar alebo nevidiaci). Je možný výpočet rôznych typov trás (najrýchlejšia, najkratšia), možnosť zohľadniť rôzne parametre ako napr. hmotnosť, dĺžka, šírka, atď. a možnosť zohľadniť aktuálnu dopravnú situáciu. Pre konkrétne potreby zákazníka využívame rôzne typy routingu, ako napr. Dijstra, A* algoritmy, Yen, Heuristika ALT, Contraction hierarchies, atď.
  • Integrácia a zobrazenie externých zdrojov dát, napr. informácie o obsadenosti parkovacích miest, dopravné informácie (nehody, obmedzenia, stav dopravy), dopravné kamery, meteo dáta alebo aktuálna poloha objektov

Pokiaľ máte záujem o prezentáciu všetkých funkcionalít, kontaktuje nás na: .

Architektúra MSOL

Príklady využitia MSOL

MSOL produkt je je základom viacerých riešení. Niektoré z nich sú dostupné online, iné sú súčasťou interných riešení pre konkrétneho zákazníka.

  • Funkcionalita informatívneho výpočtu výšky úhrady mýta (podpora hmotnostných obmedzení a multimodelu, t.j. časovej platnosti úsekov) dostupná na webovej stránke emyto.sk
  • Národný systém dopravných informácií (NSDI) je portál poskytujúci informácie o aktuálnej dopravnej situácií. Routing podporuje zohľadnenie diaľničných úsekov/spoplatnených úsekov, aktuálnej dopravnej situácie, shortest/fastest parametre, zakázané manévre a pod.
  • CEDA Web Services (CWS), alebo súbor internetových nástrojov pre prácu s digitálnymi mapami s podporovanými funkcionalitami: vyhľadávanie, routing, dojazdová vzdialenosť, vzdialenostná matica, navigácia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (viac informácií a kontakt na sprostredkovateľa služby sa nachádza na tejto adrese)