Inteligentné dopravné systémy
Smart metering

Geografické informačné systémy

Elektronické mýto a výber poplatkov

IT infraštruktúra

Testing

Špecializované domény

Naša spoločnosť sa orientuje a má skúsenosti vo viacerých špecializovaných doménach, ako mýtne systémy a systémy zberu poplatkov, dopravné a inteligentné transportné systémy, smart metering systémy, geografické informačné systémy a systémy so sledovaním polohy.

Integrátor a vývoj IS

Ponúkame kompletné dodanie informačných systémov spolu so všetkými súvisiacimi službami. Pre existujúce riešenia ponúkame služby v oblasti konsolidácie a návrhu infraštruktúry.

Testovanie

Máme silný tím certifikovaných testerov so skúsenosťami s testovaním malých aj komplexných informačných systémov, vedení testovacích tímov a príprave metodík testovania pre projekty.

O nás

Naša spoločnosť pôsobí na trhu informačných technológií od roku 2004. Hneď od začiatku sme sa podieľali na veľkých medzinárodných telekomunikačných riešeniach. V priebehu niekoľkých rokov sme postupne rozširovali okruh našich riešení a služieb a získavali skúsenosti v špecializovaných doménach, ako mýtne systémy a systémy zberu poplatkov, dopravné a inteligentné transportné systémy, smart metering systémy, geografické informačné systémy a systémy so sledovaním polohy. Našu odbornosť v oblasti mýtnych systémov sme potvrdili aj udeleným patentom.

Ťažiskom našej činnosti je dodávka riešení a poskytovanie služieb v oblasti informačných systémov. Riešenia budujeme prevažne na platformách Microsoft .NET a Java, podľa špecifických požiadaviek zákazníka. Dôležitou súčasťou činnosti spoločnosti je dodávka služieb v oblasti IT infraštruktúry, ktorá zahŕňa komplexný proces poskytovania služieb od analýzy, cez špecifikáciu, návrh až po prevádzku a údržbu riešení. Špecifickou oblasťou nášho pôsobenia je testing, ktorý poskytujeme aj ako samostatnú kompetenciu.

Sme držiteľom certifikácií ISO 27001:2013, ISO 9001:2015 ako aj ISO 14000:2015 a OHSAS 18001:2007.

Sme členom Spoločnosti pre projektové riadenie.

(c) 2019 Kedros, a.s.