Vývoju informačných systémov sa v našej spoločnosti venujeme od jej vzniku v roku 2004. Máme skúsenosti s riešením malých IS (desiatky človeko-dní) až po veľké IS (desiatky tisíc človeko-dní). Ponúkame zákazníkom kompletné zabezpečenie dodania informačných systémov, ako aj spoluprácu pri riešení čiastkových úloh.

Informačné systémy a integrácia

Na vybudovaní veľkého informačného systému (IS) sa obvykle zúčastňuje niekoľko spoločností, ktoré pre projekt poskytnú svoje skúsenosti a expertov na vybrané činnosti. Pre úspešnú realizáciu projektu a následnú garanciu podpory a ďalšieho rozvoja IS pre zákazníka je dôležitá pozícia hlavného dodávateľa – systémového integrátora, ktorý je zodpovedný za plánovanie a koordináciu prác pri realizácii projektu, obsadenie projektových pozícii vhodnými expertami, zabezpečenie vysokej kvality, dostatočného výkonu a dodržanie bezpečnostných požiadaviek definovaných pre budovaný IS.

Naša pridaná hodnota

Pre svojich zákazníkov dokáže spoločnosť Kedros, a.s. zabezpečiť kompletné dodanie informačných systémov spolu so všetkými súvisiacimi službami, ktoré realizujú jej odborníci – od analýzy potrieb zákazníka, špecifikácie IS a vypracovania procesnej analýzy v prostredí zákazníka, návrhu systémovej a softvérovej architektúry dodávaného riešenia, implementácie, testovania, prípravy dokumentácie vrátane úpravy prevádzkových smerníc zákazníka, školenia používateľov systému, prípravy infraštruktúry, zabezpečenia procesu migrácie zo starého systému na nový a následnej podpory prevádzky IS.

Ponúkame End to End služby.

Naše produkty a ich nasadenie

eMDMS  – Našim kľúčovým produktom je systém eMDMS ,čo je výkonný Head-End System (HES) s Meter Data Management (MDM) vlastnosťami vhodný pre spoločnosti zaoberajúce sa distribúciou elektrickej energie.