Elektronické mýto a výber poplatkov

Ponúkame návrh, vývoj, prispôsobenie a integráciu systémov elektronického mýta a výberu poplatkov, založených na našich produktoch ako aj odborné konzultácie a expertné referencie v danej oblasti.

Systémy elektronického mýta a výberu poplatkov

V súčasnej dobe prudkého rozvoja automobilovej dopravy plnia systémy elektronického  mýta a výberu poplatkov kľúčovú rolu pri výbere financií na ďalší rozvoj dopravnej infraštruktúry. Táto infraštruktúra novej generácie umožňuje inteligentné riadenie dopravných tokov, zníženie zahltenia, zlepšenie plynulosti dopravy, získavanie štatistických informácii o doprave na účely plánovania a rozvoja a v neposlednom rade ochranu životného prostredia.

Naša pridaná hodnota

Na základe dlhororočných skúseností našej spoločnosti v problematike mýtnych systémov ponúkame, v spolupráci s našimi partnermi, kompletnú dodávku systémov elektronického mýta a výberu poplatkov ako aj konzultačné služby a expertné referencie.

Ponúkané produkty

  • Systém zberu dát z palubných jednotiek
  • Palubná jednotka OBU
  • Elektronická dialničná známka
  • Systém kontroly plnenia mýtnej povinnosti
  • Backoffice systém na podporu obchodných činností prevádzkovateľa systému
  • Geografický mýtny informačný systém
  • Kalkulátor mýtnej povinnosti

Dodávané produkty a systémy sú EETS kompatibilné a integrovateľné so systémami tretích strán, napr. s inými poskytovateľmi mýtnych služieb a služieb výberu poplatkov, systémami štátnej správy, bánk, vydavateľov palivových kariet, a.i.

© 2023 Kedros, a.s.