Smart metering

Na trhu v oblasti smart meteringu sa hýbeme už viac rokov. Ponúkame produkty, riešenia a skúsenosti pre distribučné spoločnosti aj samosprávy.

Smart metering

V sektore utilít je čoraz väčší dopyt po inteligentných riešeniach, ktoré umožňujú podrobnejšiu kontrolu a väčšiu transparentnosť využívania poskytovaných služieb. Ide hlavne o spotrebu elektriny, plynu vody. Zavádzajú sa „smart“ riešenia na báze inteligentných meračov spotreby, prípade výroby. Tento trend je dominantný pri lokálnych riešeniach inteligentných budov, smart gridov prepájajúcich viac prípojných bodov, riešeniach inteligentných miest (smart cities) či samospráv až po veľké riešenia distribučných spoločností.

Naša pridaná hodnota

Spoločnosť Kedros, a.s. má bohaté skúsenosti s riešeniami pre zber údajov rôznorodého charakteru (polohy objektov – monitorovacie systémy, zber poplatkov), pričom jedna  z kľúčových oblastí sú systémy zberu údajov pre distribučné spoločnosti. Zameriava sa najmä na energetický sektor a distribúciu elektrickej energie, avšak má skúsenosti aj so smart-grid riešeniami pre energetiku, resp. riešenia zberu údajov pri distribúcii plynu.

Pre dodávky systému spolu s PLC elektromermi a dátovými koncentrátormi je naším partnerom Modemtec, ktorého dátové koncentrátory podporujeme.

Kedros, a.s. ponúka poradenstvo, integráciu meracích prístrojov, systém eMDMS, sprostredkovanie certifikácie DLMS/COSEM, DLMS/COSEM stack,  DLMS/COSEM Headend systém.

Naše produkty a ich nasadenie

eMDMS – Náš kľúčový produkt je systém eMDMS, čo je výkonný Head-End System (HES) s Meter Data Management (MDM) vlastnosťami vhodný pre spoločnosti zaoberajúce sa distribúciou elektrickej energie.

© 2023 Kedros, a.s.