Geografické informačné systémy

Využívame GIS ako integrujúci prvok v rámci softvérových riešení, ktoré dodáva súkromným spoločnostiam a štátnej správe

Geografické informačné systémy

V súčasnej dobe, v ktorej nie je problémom dáta získať, ale skôr ich správne spracovať a interpretovať, využívame geografické informačné systémy na analýzu, interpretáciu a vizualizáciu geopriestorových údajov. Naším cieľom je získať čo najkomplexnejší obraz o študovanom probléme. Zameriavame sa na oblasť dopravy, samosprávy a komplexných portálových riešení.

Ponúkame integráciu GIS časti do vášho IT riešenia. Riešenie vieme naškálovať a prispôsobiť Vašim požiadavkám. Riešenia najčastejšie budujeme nad vlastným produktom MSOL, alebo nad platformou ArcGis.

Ak máte záujem, pomôžeme vám so zobrazením vašich údajov nad mapovými podkladmi.

Kvalitné dáta získavame vďaka spolupráci so spoločnosťou Mapa Slovakia Digital, s.r.o.Central European Data Agency, a.s.

Naša pridaná hodnota

Flexibilita pri tvorbe riešenia – základom môže byť  open-source / vlastné riešenie / najpoužívanejšie komerčné riešenia

Spolupráca s kvalitnými dodávateľmi dát

Poskytovanie rôznych mapových služieb pomocou API

Expertnosť pri využívaní routingu (Dijkstra, Yen, Contraction hierarchies, vlastné algoritmy)

Skúsenosti s map-matching algoritmami

Integrácia externých systémov (online vizualizácia kamerových záznamov, obsadenosti parkovacích miest, znečistenia ovzdušia a pod.)

NAŠE PRODUKTY A ICH NASADENIE

MSOLMap Server Open Layers je modulárny a škálovateľný systém pre prácu nad priestorovými dátami (vektor, raster). Tento produkt pozostáva zo samostatných backendových služieb a frontendovej časti, ktorá je upravovaná na základe požiadaviek zákazníka.

CWS CEDA Web Services  je súbor internetových nástrojov pre prácu s mapami postavený nad systémom MSOL. Pomocou API môže zákazník využívať funkcie ako je vyhľadávanie objektov, rôzne typy routingu, výpočet dojazdovej vzdialenosti, vzdialenostnej matice, zobrazenie stavu obsadenosti parkovísk, zobrazenie informácií o znečistení ovzdušia a pod.

mObec – mapový portál zameraný na prezentáciu priestorových dát pre podporu správy obcí (ukážka portálu obce Cífer).

© 2023 Kedros, a.s.