Naše riešenia a služby využívajú aj títo zákazníci:

Doprava

 • SkyToll, a. s.
 • Q-Free ASA
 • TollNet a. s.
 • CzechToll s.r.o.

Energetika

 • Stredoslovenská distribučná, a. s.
 • SPP – distribúcia, a. s.
 • E.ON Distribuce, a.s.

Bankový sektor

 • Tatra banka, a. s.
 • Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • Všeobecná úverová banka, a. s.

Štátna správa

 • Ministerstvo vnútra SR
 • Ministerstvo obrany SR
 • Ministerstvo financií SR
 • Ministerstvo zdravotníctva SR
 • Ministerstvo dopravy a výstavby SR
 • Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
 • Sociálna poisťovňa

Ďalší významní zákazníci

 • Slovak Telekom, a. s.
 • ASBIS SK spol. s r.o.
 • Cromwell, a. s.
 • Armstrong World Industries, Inc.
 • UNIVERSAL maklérsky dom a.s.