Inteligentné dopravné systémy
Smart metering

Geografické informačné systémy

Elektronické mýto a výber poplatkov

IT infraštruktúra

Testing

Smart metering

Na trhu v oblasti smart meteringu sa hýbeme už viac rokov. Ponúkame produkty, riešenia a skúsenosti pre distribučné spoločnosti aj samosprávy.

Mýtne systémy

Ponúkame konzultácie, referencie, vývoj a úpravu systémov elektronického výberu mýta a poplatkov, vrátane dodávky hotových produktov.

IT infraštruktúra

Správne vybudovaná IT infraštruktúra je základom stability informačného systému.

Testing

Disponujeme silným tímom certifikovaných testerov – seniorov. Všetci majú niekoľkoročnú prax v testovaní veľkých informačných systémov. Od návrhu stratégie, analýzy až po samotný výkon a reportovanie testov.

© 2023 Kedros, a.s.