Testing

Disponujeme silným tímom certifikovaných testerov – seniorov. Všetci majú niekoľkoročnú prax v testovaní veľkých informačných systémov. Od návrhu stratégie, analýzy až po samotný výkon a reportovanie testov.

Testing

Máme vybudovaný silný tím skúsených testerov, ktorí majú niekoľkoročné skúsenosti s testovaním komplexných informačných systémov. Naši pracovníci majú prax nielen v testovaní, ale aj vo vedení testovacích tímov a príprave metodík testovania pre projekty, a to najmä v oblasti telekomunikačných, podnikových, bankových a mýtnych informačných systémov. Vieme pomôcť našim zákazníkom rozhodnúť sa, ktoré nástroje sú najefektívnejšie, navrhnúť testovací prístup, vytvoriť stratégiu testovania a skúšobný plán, identifikovať riziká a zostaviť kvalifikovaný testovací tím.

Uvedomujeme si dôležitosť testovania, a preto je aj testerské oddelenie jedno z najväčších v našej firme, podporujeme mimofiremné aktivity v oblasti testingu – sponzorovali sme prvú testerskú konferenciu CzechTest v Prahe, stali sme sa prvým oficiálnym partnerom ISTQB (www.istqb.org) v rámci Čiech a Slovenska. Všetci naši testeri majú certifikát ISTQB.

Naša pridaná hodnota

V rámci svojich produktov ponúka Kedros, a.s. služby kompetenčného centra, technologické služby a konzultácie k nástrojom a k tvorbe metodiky testovania. Cieľom kompetenčného centra je poskytnúť odberateľovi kompletný tím špecialistov, ktorý zabezpečí otestovanie označeného produktu zákazníkom. Výsledkom je poskytnúť informácie, či všetky požiadavky zadané zákazníkom boli pokryté a v akej kvalite boli poskytnuté dodávky v jednotlivých etapách projektu. Pri projektoch spoločnosť bežne používa komerčné aj opensource nástroje, má však aj silnú podporu u svojich developerov, ktorí  v špecifických projektoch vedia vyvinúť vlastné nástroje na testovanie.

Ponúkame

Konzultácie:

 • vypracovanie testovacej metodiky na projekte,
 • príprava projektovej testovacej stratégie (master test plan),
 • statické testovanie vstupných dokumentov – analýza špecifikácií z pohľadu testovateľnosti,
 • konzultácie k automatizovanému testovaniu.

Outsourcing:

 • jednotlivé roly: test manažér, vedúci testovacieho tímu, test analytik, senior tester, tester,
 • flexibilný testovací tím, ktorý sa vie prispôsobiť potrebám projektu.

Výkon testov:

 • manuálne funkčné testovanie (integračné, systémové, akceptačné),
 • záťažové testovanie (performance, stress),
 • automatizované testovanie,
 • testy bezpečnosti (security),
 • integračné testovanie komplexných informačných systémov.

Školenia:

 • metodika testovania pre projekty,
 • školenia k nástrojom, ktoré podporujeme (jmeter, SoapUI, Jira, …).
© 2023 Kedros, a.s.