IT infraštruktúra

Správne vybudovaná IT infraštruktúra je základom stability informačného systému.

IT infraštruktúra

IT infraštruktúra je nevyhnutná na poskytovanie služieb IT koncovým používateľom. Efektívna IT infraštruktúra je ľahko ovládateľná, reaguje na nové požiadavky používateľov a podnikov a je schopná zvýšiť a znížiť nároky v závislosti od dopytu.

V našich riešeniach kladieme dôraz na potreby zákazníka pri tvorbe cenovo efektívneho riešenia pri zachovaní rovnakej kvality a bezpečnosti služieb.

Naša pridaná hodnota

Spoločnosť Kedros, a.s. v oblasti konsolidácie a návrhu infraštruktúry ponúka:
– konzultácie, návrhy a analýzy,
– dodávky a konfigurácie HW, migrácie dát,
– virtualizácia pre optimálne využitie HW zdrojov,
– konvergovaná a hyperkonvergovaná infraštruktúra,
– vysoká dostupnosť HA (clustering, disaster recovery),
– konsolidácia licencií.

V oblasti sieťovej bezpečnosti dokáže zabepečiť:
– prevencia prienikov do siete IDS/IPS,
– penetračné testy,
– WAF – Web Application Firewall.

Ponúka možnosť využiť opensource riešenia:
– alternatívne riešenia bez nutnosti zakúpenia drahých licencií,
– softvérovo definovaný storage (SDS) – ESOS,
– monitoring (zabbix, kibana…),
– databázy (mariadb, postgres, Apache Cassandra… ),
– virtualizácia a cloud  (KVM, openstack).

Naši partneri


 
 
© 2023 Kedros, a.s.