Kontakt

Sídlo spoločnosti

Kedros, a.s.
Karloveská 6C
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO: 35 893 907
DIČ: 2021854868
IČ DPH: SK2021854868

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3373/B.

Bankové spojenie

IBAN: SK48 1100 0000 0026 2601 2352
SWIFT (BIC): TATR SK BX

Telefonický kontakt

Tel.: +421 (0) 914 329 696
Email: kedros@kedros.sk

Zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

Email: zodpovednaosoba@kedros.sk