Kontakt

Sídlo spoločnosti

Kedros, a.s.
Karloveská 6C
841 04 Bratislava
Slovenská republika

Fakturačné údaje

IČO: 35 893 907
DIČ: 2021854868
IČ DPH: SK2021854868

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č. 3373/B.