Inteligentné dopravné systémy
Heatmapy o pohybe v rámci mesta
Heatmapy o pohybe v rámci obchodného domu

Od roku 2009 vyvíjame dopravné systémy na mieru, prípadne ich časti, pre súkromné spoločnosti aj štátnu správu.

Inteligentné dopravné systémy

V súčasnosti  sú doprava a jej riešenie kľúčovou oblasťou pre mestá, spoločnosti a v neposlednom rade aj občanov. Táto dôležitosť sa pretavila aj do mnohých iniciatív (smart city, intelligent transport systems), či už na strane samospráv (Nitra, Poprad, Bratislava), štátov (EU, Slovensko, Česko) ale aj podnikov (SSCC, JLR, Industry 4.0).

V rámci oblastí smart technológií sa špecializujeme na inteligentné dopravné riešenia a smart energie (https://emdms.kedros.sk).

Naša pridaná hodnota

Vďaka práci na projektoch v oblasti dopravy a smart riešení má spoločnosť Kedros, a.s. skúsenosti s návrhom riešení na mieru pre zákazníkov. Spoločnosti majú vďaka jej produktom prehľad a kontrolu nad pohybom zamestnancov v teréne, dokážu lepšie plánovať svoje náklady na dopravu/logistiku, občania dokážu mať prehľad o dopravnej situácii vo svojom meste.

Okrem softvérového vývoja spoločnosť Kedros, a.s. poskytuje aj analýzu a vizualizáciu dát – napríklad:

  • heatmapy o pohybe v rámci mesta, obchodného domu,
  • analýzu anonymizovaných dát mobilných operátorov pre veľké výrobné podniky pre lepšie pochopenie potrieb zamestnancov.
© 2023 Kedros, a.s.