Map server Open Layers (MSOL)

Map server Open Layers (MSOL) je Modulárny a škálovateľný systém pre prácu nad priestorovými dátami (vektor, raster). Tento produkt pozostáva zo samostatných backendových služieb  a frontendovej časti, ktorá je upravovaná na základe požiadaviek zákazníka.

Systém je založený na technológiách: Java 8, Microservices  (Spring Boot, Spring Cloud), Apache SOLR, Geoserver, PostgreSQL/Postgis a s prezenčnou vrstvou: Openlayers4, React, Material UI design.

Základná funkcionalita

 • Autentifikáciu a autorizáciu (zaznamenávanie a meranie prístup pre jednotlivé služby alebo dotazy)
 • Zobrazenie vektorov a rastrov, 2D vizualizácia budov, integrácia externých WMS vrstiev (napr. katastrálne hranice)
 • Fulltext vyhľadávanie administratívnych oblastí, miest/obci/častí obci, ulíc, adresných bodov, bodov záujmu a reverzný geokóding
 • Výpočet dojazdovej vzdialenosti (service area), matice vzdialeností a vzdialeností k POI ako napr. parkovacím miestam so zohľadnením obsadenosti
 • Vyhľadávanie trasy (routing) pre rôzne módy dopravy (peší mód, bicykel, osobné auto, nákladné auto, mód pre osoby s telesným postihnutím ako napr. vozíčkar alebo nevidiaci). Je možný výpočet rôznych typov trás (najrýchlejšia, najkratšia), možnosť zohľadniť rôzne parametre ako napr. hmotnosť, dĺžka, šírka, atď. a možnosť zohľadniť aktuálnu dopravnú situáciu. Pre konkrétne potreby zákazníka využívame rôzne typy routingu, ako napr. Dijstra, A* algoritmy, Yen, Heuristika ALT, Contraction hierarchies, atď.
 • Integrácia a zobrazenie externých zdrojov dát, napr. informácie o obsadenosti parkovacích miest, dopravné informácie (nehody, obmedzenia, stav dopravy), dopravné kamery, meteo dáta alebo aktuálna poloha objektov

Architektúra riešenia

Príklady využitia riešenia

MSOL je súčasťou viacerých produktov. Niektoré z týchto produktov sú dostupné online, iné sú súčasťou interných riešení pre konkrétneho zákazníka. Pokiaľ máte záujem o prezentáciu všetkých funkcionalít, kontaktuje nás na:

 • Funkcionalita informatívneho výpočtu výšky úhrady mýta (podpora hmotnostných obmedzení a multimodelu, t.j. časovej platnosti úsekov) dostupná na webovej stránke emyto.sk
 • Národný systém dopravných informácií (NSDI) je portál poskytujúci informácie o aktuálnej dopravnej situácií. Routing podporuje zohľadnenie diaľničných úsekov/spoplatnených úsekov, aktuálnej dopravnej situácie, shortest/fastest parametre, zakázané manévre a pod.
 • CEDA Web Services (CWS), alebo súbor internetových nástrojov pre prácu s digitálnymi mapami s podporovanými funkcionalitami: vyhľadávanie, routing, dojazdová vzdialenosť, vzdialenostná matica, navigácia pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie (viac informácií a kontakt na sprostredkovateľa služby sa nachádza na tejto adrese)

Fotogaléria

Zobrazenie interiéru viacposchodových inteligentných budov a stavy zariadení v nich

 • zobrazovanie rôznych poshodí
 • zobrazovanie inštalovaných zariadení a ich stavu

Vyhľadanie oblasti:

 • vyhľadanie a zobrazenie oblasí na zálade zadaných kriterií

Vyhľadanie trasy, itinerár trasy:

 • vyhľadanie trasy na základe začiatku, konca, bodov prejazdu a ďalších kritérií

Dojazdová vzdialenosť:

 • dojazd po cestnej sieti od stanoveného bodu
 • farebné odlíšenie rôznych časových limitov

Zobrazovanie polohy vagónov

 • monitorovanie polohy vagónov pomocou IoT zariadení na železničnej sieti

Vyhľadanie POI:

 • vyhľadanie/filtrovanie záujmových bodov na základe popisu a kategórie

Routing k najbližšiemu POI:

 • hľadanie trasy k najbližšiemu POI na základe parametrov

Mýtna kalkulačka:

 • výpočet mýtnych poplatkov pre zadané parametre vozidla a trasy

Reverzný geokóding:

 • popis polohy na základe súradníc

Matica vzdialeností:

 • výpočet trás na základe stanovených kritérií medzi množinou koncových bodov

Integrácia dát o znečistení ovzdušia:

 • zobrazenie siete senzorov rôznych kategórií
 • zobrazovanie údajov zo senzorov
 • filtrovanie na základe parametrov a údajov zo senzorov

Integrácia dopravných informácií:

 • integrácia údajov dopravného spravodajstva
 • nehody na cestách
 • spomalenie premávky

Integrácia informácií o parkovacích miestach, integrácia s routingom:

 • vyhľadávanie parkovania
 • informácie o obsadenosti parkovísk
 • vyhľadávanie trasy k najbližšiemu (voľnému) parkovaniu

Integrácia dát z hlukomerov:

 • zobrazenie siete senzorov
 • zobrazovanie údajov zo senzorov
 • filtrovanie na základe parametrov a údajov zo senzorov